Tadeáš Biron

Tadeáš Biron (František Kouřil) (ur. 1943–zm. 2013)– zignorowany przez tzw. środowisko czeski poeta. Do wydania jego wierszy doprowadził przyjaciel, poeta Jiří Červenka. Książka Neviditelné slunce (Niewidoczne słońce) wyszła w Ústí nad Orlicí w 1998 roku. To z niej pochodzą przetłumaczone utwory.