David Ingle

David Ingle – poeta, redaktor, nauczyciel, badacz akademicki. Mieszka w Athens, Georgia, w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczy na Uniwersytecie w Georgii. Niedawno ukończył doktorat o tytule „Amerykańskie fikcje Blaise'a Cendrarsa”. W latach 2000–2015 redagował „The Georgia Review”, jeden z najważniejszych magazynów literackich w Stanach Zjednoczonych. Ma nadzieję, że uda mu się przyjechać do Polski latem 2019 roku.