Justyna Wysocka

Justyna Wysocka (ur. 1986) – absolwentka filologii francuskiej i polskiej, edytorka. Pisze doktorat o emigracyjnej Oficynie Poetów i Malarzy. Zawsze wraca do książek Georges’a Pereca. Lubi siedzieć w archiwum. Ma węch jak pies. Publikowała m.in. w „Fabulariach”, „Drobiazgach”, „Dwutygodniku” i „Blizie”.