Puste wody

niewczesne, ale kiedy w czas?

Plusk i klekot.

Barwione całostki rozpaczy.

Cegły formuje się na stole strycharskim w prostej
formie drewnianej  bez dna, w którą silnie wrzuca się
zmoczoną porcję gliny i wierzch wyrównuje strychulcem.
Pomocnik bierze formę i surową cegłę układa na placu.

W miarę zapełniania placu stół przesuwa się.
Bardziej wydajne w użyciu są prasy ślimakowe
konne. W dolnej części prasy osadzony jest ślimak,
który wypycha glinę przez otwór w ściance, a następnie
przez tak zwany ustnik, to jest korytko o przekroju cegły.

Marsz rokadowy.

Dzień w dzień.

 

Wokoło

Akrobatyka, łowy
Szczupak stoi w trzcinach

Ułożyły się szare smoki
wokoło iglicy

I po tysięcznym razie
się nie zapomina

Jak cichnie serce przy sercu
I jak przedtem krzyczy

 

Wiersze

Posłałem ci wiersze, nic więcej nie miałem
Nie umiałem w tym życiu, innego nie będzie

A wiersze są ze śmierci, sama napisałaś
Śmierć im poprawia metrum na wysokiej grzędzieMarcin Sendecki (ur. 1967) – poeta. Ostatnio wydał napisany wspólnie z Marcinem Baranem poemat Koniec wakacji (wydawnictwo j, Wrocław 2019) i autorski wybór wierszy [Ka] (PIW, Warszawa 2019). Puste wody, Wokoło i Wiersze pochodzą z tomu Do stu, który wkrótce ukaże się nakładem WBPiCAK w Poznaniu.