Święto ognia

Niebieskie soboty i pracujące niedziele,
pozłacane topy bazylik pojęte żarem.

Kochaliśmy się, nie było już nic do zrobienia,
chociaż wrzesień, skup zboża oferuje węgiel.

Pozłacane topy bazylik pojęte żarem,
popioły objęte orbitą, skoszone żaglem.

Chociaż wrzesień, skup zboża oferuje węgiel,
podchodzisz mi do ust sinicami, bruzdnicami.

Popioły objęte orbitą, skoszone żaglem,
poniesie nas haust dymu i żarliwość.

Podchodzisz mi do ust sinicami, bruzdnicami,
chociaż tyle wokół jeszcze jest powietrza.

Poniesie nas haust dymu i żarliwość,
decydującym dystychem wsadź to między bajki.

Chociaż tyle wokół jeszcze jest powietrza,
chociaż jeszcze sporo zostało u źródła,
decydującym dystychem wsadź to między bajki.

Kochaliśmy się, nie było już nic do zrobienia,
chociaż jeszcze sporo zostało u źródła:
niebieskie soboty i pracujące niedziele.

 

Splot

Wielu młodych doświadcza rozbicia ognisk rodzinnych
niezależnie od innych przypadków wskazanych.

Wspólnie służą, nie ma między nimi podziału
przy wykorzystaniu surowców, sprzętu i urządzeń.

Powinni więc przygotować się do celebracji
w dniach i godzinach wskazanych w grafiku.

Słuszne jest zatem, by przypieczętowali oddanie
jako pomniejszone o świadczenia z tytułu.

W sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę,
zachowując przy tym formę pisemną.

Zgoda powinna być aktem woli każdej ze stron,
obejmować będzie koszty przed ich poniesieniem.

Wynikają z faktu, że podział nie został przezwyciężony
w terminie 3 dni od przesłania grafiku.

Być wolnym oznacza nie być poddanym przymusowi
w okresie obowiązywania, a także po jej wygaśnięciu.

Węzeł jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną,
zapłata nie zwalnia z przestrzegania zobowiązań.

Zawarte i dopełnione, nie może być nigdy rozwiązane,
umowa może być zmieniona lub uzupełniona.

Może orzec, że nigdy nie istniało
miejsce i czas trwania umowy.

Przez to zyskuje nowy i głębszy sens
za każdą godzinę przepracowaną zgodnie.

Wymaga nienaruszalnej wierności
do wszelkich poleceń i dyspozycji.

Wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty,
nieważne postanowienie zastąpione zostanie ważnym.

Instytucja oraz miłość nastawione są na rodzenie i wychowanie,
wykonanie zlecenia zgodnie z jego treścią.

Młodych powinno się przede wszystkim pouczać,
przyjmij odpowiedzialność za to, co robisz.

Powstaje węzeł z natury swej czysty i wyłączny,
jeśli czegoś nie rozumiesz, sięgnij do dokumentacji.

 

czterobrygadówka

Nie ma miejsca dla shoarmy na wrocławskim rynku,
nie ma aperolu i prosecco przy przejściu świdnickim.
Jest przegrzane mleko dla kończących zmianę,
jest ociekający tłuszczem las dla urobionych po szyję.

Porobionym po kostki w vansach
zwracamy hajs z nieszczelnych jelit,
zwracamy resztę niedospanym maruderom,
żegnamy w blasku słońca ostatnią zmianę.Jakub Sęczyk (ur. 1993) – publikował w m.in. w „Odrze”, „Kontencie”, „Stonerze Polskim”. Finalista 14. edycji „Połowu”. Student filologii polskiej. Mieszka we Wrocławiu.