Marcin Wilkowski

Marcin Wilkowski – programista w CKC UW, doktorant w IBL PAN. Publikował w „Dwutygodniku” i „Małym Formacie”.