Zofia Jakubowicz-Prokop

Zofia Jakubowicz-Prokop (ur. 1993) – absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW, doktorantka Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „małej kulturze współczesnej” i "Małym Formacie". Interesuje się filozofią feministyczną, teorią literatury, humanistyką środowiskową i posthumanizmem.