Esej

Mauritius. Ucieczka z raju

Dla Devi i Sewtohula peryferyjność staje się źródłem inspiracji, która wyostrza widzenie problemów, pozwala na zyskanie dystansu wobec definicji upraszczających rzeczywistość i stereotypów oferowanych przez centrum.  

Próżnia

Dwa lata nieudanej integracji i nużącej izolacji uświadomiły mi, że śmiech jest potrzebny, by zacząć pisanie, bo pisanie jest zabawą, jest przygodą nawet wtedy, gdy samo w sobie jest jak najbardziej na serio.