Numer 1/2018

Projekt okładki: Bartosz Kolczykiewicz
Logotyp: Maciej Waleszczyk